הפעלות ל- Volkswagen Jetta VI, Skoda Octavia A5 FL (PQ35)

שליטה ודינמיקה

 • הגדרת דוושת האצה
 • הגדרת מעצרת
 • הגדרת תיבת היולכים אוטומטית
 • הגדרת צילנדר בלם מאסטר
 • הגדרות כשיש שינוי של דיסקי בלם
 • הגדרות גשיש שינוי של אישור שסתום
 • מנעול דיפרנציאלי אלקטרוני (XDS)
 • הגדרת מגביר בלם (BAS)
 • מערכת פיצוי מומנט (TSC)
 • הגדרת מסייע היגוי (DSR)
 • הפעלת מסייע היגוי אדפטיבי (DCC)
 • מסייע להחזקה בשיפוע (HHC)
 • מערכת ניקוי דיסק בלם (BDW)
 • מערכת ייצוב בלימה פונה (CBC)
 • ESC שיכול להתנתק על בלוקים < BK
 • ESC שיכול להתנתק על בלוקים > BM
 • הגדרת מהירות סרק ל- 1.6 MPI
 • הגדרת חיישן זווית ההיגוי

תאורה

 • איפשור DRL
 • איפשור DRL במצב "0"
 • הפעלת אורות חנייה דרך DRL
 • ביטול DRL כשיש שימוש בבלם יד
 • ביטול DRL כשהאזעקה פועלת
 • אפקט סטרובוסקופ דרך DRL
 • אפקט סטרובוסקופ דרך פנסי ערפל
 • תאורת פנים כשהתא המטען פתוח
 • פונקציית Corner
 • כיבוי Corner במצב של נסיעה ברוורס
 • פונקציית Coming Home
 • פונקציית Leaving Home
 • איתות פנייה קומפורטי
 • אישור ויזואלי על סגירת הרכב
 • אזעקת חירום
 • מצב כביש מהיר
 • הפעלת אור גבוע כשיש גשם חזק
 • הגדרת בהירות של פנסים קדמיים ואחוריים
 • הגדרת בהירות DRL
 • הגדרת בהירות LED במצב תאורה צדדית
 • ביטול אישור אורות לוחיות הרישוי
 • ביטול אישור תאורה ברגליים
 • אור נמוך במצב xenon

נוחות

 • בקרת לחץ צמיג עקיף דור II
 • בקרת שיוט על MaxiDot / MFA+
 • מגב אחורי אטומטי על MaxiDot / MFA+
 • ביטול מיקום סרק של המגבים הקדמיים
 • ביטול מצב מקום חנייה של המגבים הקדמיים
 • גריפה נוספת למגבים הקדמיים
 • גריפה נוספת למגבים האחוריים
 • מגב אחורי פעול כשההילוך האחורי פועל
 • ביטול מגב אחורי
 • שינוי תדר של המנקה פנסים
 • כיבוי מנקה פנסים
 • הגדרת חיישן אור
 • הגדרת חיישן גשם
 • ביטול חיישן אור
 • ביטול חיישן גשם
 • הפעלת אינדקציית מיקום שנשאר במכל על המסך
 • הגדרה סיכרונית של המראות
 • קיפול אלקטרוני של המראות
 • הנמכה של המראה האחורית הימנית כאשר בהילוך אחורי
 • הגדרת זמן לחימום מראות וחלונות אחוריים
 • ביטול חימום מראות וחלונות אחוריים
 • זכרון לחימום מושבים קדמיים
 • חימום מושבים קדמיים אדפטיבי
 • נעילת דלת אוטומתי
 • לבטל נעילת דלת אוטומתי
 • פתיחת דלת סלקטיבית
 • הפעלת שליטה במפתח הרכב גם שהמנוע פועל
 • הפעלת בשליטה של סגירת חלונות דרך הכפתור מהקונסולה המרכזית
 • הפעלת פתיחת חלונות אוטומתי אחרי פתיחת דלתות
 • הפעלת פתיחת חלונות אוטומתי אחרי כיבוי מנוע
 • הפעלת פתיחת חלונות אוטומתי כשיש גשם
 • אזהרת חגורת מושב הנהג
 • הפעלת צופר כשהמנוע כבוי
 • תיקון מד מהירות
 • תיקון רמת הדלק
 • תיקון תריכת דלק וכוח רזרווי
 • הגדרת שליטת אקלים
 • ביטול איתות של חיישני חנייה פועלים
 • שינוי עוצמת קול של חיישני חניה
 • ביטול נעילת דש של מכל הדלק

מולטימדיה

 • שיפור שמע של המולטימדיה
 • שינוי הפעלת זמן במולטימדיה
 • רוסיפיקציה של הפאנל כלים והמולטימדיה Swing
 • אינדקצית מהירות על Swing / RCD
 • תפריט שירותים Swing / Bolero / Columbus / RCD / RNS
 • לשנות אזור DVD ב- Columbus / RNS
 • לשנות סכמת צבעים ב- Columbus / RNS
 • להתקין שומר מסך ברכה ל- Bolero בסטייל חדש
 • להתקין שומר מסך ברכה ל- Amundsen בסטייל חדש
 • להתקין שומר מסך ברכה ל- Colombus בסטייל חדש
 • Bluetooth אודיו
 • צליל הודעה כשטלפון מחובר למודול ה- Bluetooth
 • שינוי מפתח PTT למצב אילם
 • הפחתת עוצמת שמע של המולטימדיה כשחיישני החנייה פועלים

שונות

 • מבחן חץ לטכומטר ומד מהירות
 • לשנות את הצליל של צפירת אזעקה
 • השבתת האזעקה הרגילה דרך מנעול הדלת
 • שינוי רווח זמן של שירות
 • איפוס רווח זמן של שירות
 • ביטול כריות אוויר
 • כיבוי אזהרת חגורות בטיחות