הפעלות ל- Volkswagen Tiguan 5N (PQ35)

שליטה ודינמיקה

 • מערכת פיצוי מומנט (TSC)
 • הגדרת סיוע בהיגוי (DSR)

בלמים

 • ביטול מייצב גרור
 • הפעלת נעילה אלקטרונית דפרנציאלית (XDS)
 • מסייע שמירה בשיפוע (HHA)
 • הגדרת בלימת חירום (BAS)
 • מערכת ניקוי דיסק בלמים (BDW)

מערכת אקלים

 • זיכרון למושבים מחוממים של הנהג והנוסעים
 • חימום מושבים קדמיים אדאפטיבי

בלוק קומפורט

 • הפעלת אזעקת חירום במקרה של בלימת חירום
 • שינוי תדר של מנקה פנסים
 • אות פניה Comfort
 • תאורת רגליים בפתיחת דלת
 • מצב כביש מהיר
 • סגירת חלונות אוטמתית כשיורד גשם
 • שינוי זמן פעולה של חימום מראות וחלון אחורי
 • לבטל את ההודעה "לחץ על דוושת המצמד"
 • לכבות DRL כשהבלם יד מיושם
 • פנסים אחוריים פעולים כשהאוטו לא מונע
 • כיבוי אורות ערפל בהיבהוב באור גבוהה
 • תאורה בסלון כשהתא מטען פתוח
 • כיבוי אזעקה סטנדרתית דרך המנעול בדלת
 • פונקציית Coming Home
 • פונקציית Leaving Home
 • פנסים אחוריים פועלים עם אורות ערפל (Corner)
 • כיבוי טלטול מגבים
 • רגישות חיישן אור
 • הגדרת חיישן גשם
 • הפעלת אותות עצירה על התא מטען
 • הפעלת DRL דרך אורות ערפל עם שליטה בבהירות
 • שליטה במנעול המרכזי עם השלט השני כשמנוע מותנע
 • צליל התראה כשהמנעול המרכזי נפתח / נסגר

קוקפיט

 • מבחן חצים כשהמנוע מותנע
 • הצגת מקום ריק במיכל בליטרים
 • ביטול צליל התראה ואינדקציה על מושבים לא חגורים
 • תיקון מד מהירות
 • תיקון רמת דלק

דלת הנהג

 • קיפול מראות במצב התחשמות

מולטימדיה

 • שינוי הגדרת סכימת צלילים של מולטימדיה RCD-310
 • שינוי זמן פעולה של המודול הראשי
 • אינדקטורים של מהירות ופניה על RCD-310
 • תפריט שירות