הפעלות ל- Skoda Rapid NH (PQ26)

שליטה ודינמיקה

 • הגדרה לתיבת הילוכים אוטומתית-6 (Aisin)
 • הגדרת דוושת גז (הורדת זמן תגובה בלחיצה)
 • שינוי הגדרות RAPID EUR (הגדרת פרופיל נהיגה)
 • הפעלת פונקציית TSC – רק ל1.4 TSI (פיצוי לסיבוב מרובה של הגלגלים בהגברת מהירות פתאומית)

בלמים

 • הגדרת ASP בהפעלת המנוע (הפחתת רעידות בהפעלת מנוע)
 • הפעלת מסייע בשיפוע
 • הגדרת מסייע בשיפוע
 • מייבש דיסקי בלם
 • הגדרת מערכת HBA (מערכת בלמים)
 • הגדרת לחץ במערכת בלמים
 • הוספת פרטים לתפריט, ESC-sport, ESC-off (לרכבים עם ESC)
 • הפעלת XDS
 • EDS מערכת הפעלת גבול
 • בקרת שליטה לא ישירה על לחץ אוויר בצמיגים TPMS

תאורה

 • כיבוי תאורה ללוחית הרישוי כשהתא המטען פתוח
 • הבהוב יתר של אותות פנייה עם LED DRL
 • כיבוי DRL כשהבלם יד פועל
 • פונקצית CORNER (אותות פנייה נדלקות יחד עם אורות ערפל)
 • תאורה LED של לוחית רישוי (הגדרה)
 • הפעלה לאורות ערפל אחוריות
 • הפעלת אותות פנייה אחוריים עם DRL (עם תאורה ללוחית הרישוי וקוקפיט)
 • הפעלת אותות פנייה אחוריים עם DRL (ללא תאורה ללוחית הרישוי וקוקפיט)
 • סטרופוסקופים: אורות ערפל – אור גבוהה
 • פונקצית Coming Home (אורות כשפותחים וסוגרים דלתות)

פתרונות תאורה מותאמות אישית

 • DRL (LED) עובד בו-זמנית עם אור נמוך
 • הפעלת DRL במצב אותות פנייה (כשמפעילים אורות באותות פנייה, פנסי DRL נכבים)
 • כיבוי DRL כשמפעילים אותות פנייה בצד של האות פנייה פועל
 • הבהוב DRL עם אותות הפנייה (בפאזה אחת)
 • כיבוי אותות פנייה קדמיים בצד הפנייה
 • נורית חנייה ארה"ב (פנסים אחוריים דרך אותות פנייה בכל הבהירות)
 • אורות חנייה ארה"ב רק אורות אחוריים (אורות צדדים דרך אותות פנייה בבהירות הגבוהה רק בצד של האור של אותות פנייה)
 • סטרופוסקופים: (DRL LED – אור גבוהה)
 • כיבוי אורות פנייה קדמיים בהפעלת אור גבוהה / נמוך
 • כיבוי אורות פנייה קדמיים כשהתא מטען פתוח / בהפעלת אור גבוה
 • הבהוב אורות פנייה קדמיים באנטי-פאזה בכיוון הפנייה
 • הגברת בהירות של פנסים אחוריים
 • הגברת בהירות של אורות ערפל

מגבים, חיישני גשם, וחיישני אור

 • עבודת מגבים בתפריט SWING
 • מגבים במצב חנייה כשהמנוע לא מונע
 • גריפה נוספת למגבים הקדמיים (הסרת טיפות)
 • שינוי רגישות חיישן אור
 • כיבוי מנקה פנסים
 • כיבוי מגבים אחוריים בזמן רוורס
 • מגב אחורי אוטומטי

אקלים חימום מראות וחלונות

 • להגביר זמן עבודה לחימום מראות
 • לשמור זכרון של המצב האחרון של מחזור בקרת האקלים
 • לשמור זגרון של המצב האחרון של החימום ללא אקלים
 • הגדרת שכך בקרת השליטה

לוח מכוונים

 • תפריט "נשאר במכל"
 • בדיקת חצים
 • טיימר סיבוב
 • להדליק תזכורת להוציא מפתח
 • אזהרה לנורות ערפל אחוריות כהרכב עובר על גבול מהירות
 • תיקון מהירות בלוח שעונים
 • איפוס תזכורת תחזוקה
 • שינוי רווח זמן בין תחזוקות (קילומטרים וזמן)

דלתות, חלונות, מנעול מרכזי, מראות צדדיות, שלט ואזעקה

 • כיבוי אזהרה לחגורה
 • כיבוי (צליל / הודעה) על מנוע פועל כשהדלתות פתוחות
 • הדלקה של (צליל / הודעה) על מנוע פועל כשהדלתות פתוחות
 • נעילה / פתיחה אוטומתית של דלתות להגדרה אקטיבית / רשום ללא Swing 2
 • סגירת דלתות אוטומתי במהירות 15 קמ"ש ופתיחה בעזרת הוצאת מפתח
 • הדלקת ערוץ רדיו של השלט כשהמנוע פועל
 • הדלקת צליל התראה בפתיחה וסגירת הרכב בעזרת השלט (ללא אזעקה סטנדרתית)
 • להדליק סגירת חלונות אוטומתי כשהמנוע לא פועל
 • שינוי רווח זמן של סגירת חלונות לאחר שהמנוע נכבה
 • הדלקת פתיחת חלונות אוטומתי כשהדלתות פתוחות